Overslaan naar inhoud
Dirtyroulette » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12 mei 2020

Lees deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de https://dirtyroulette.vip/ website (de "Dienst") beheerd door DirtyRoulette ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruikmaken van de Service.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de service niet gebruiken.

Ga voor meer informatie over de privacybescherming naar onze Privacybeleid pagina.

Volwassen inhoud

Wees je ervan bewust dat DirtyRoulette en alle websites vermeld op DirtyRoulette - mogelijk naaktscènes en grafische inhoud voor volwassenen laten zien en als zodanig alleen bedoeld zijn voor een volwassen publiek. Bezoekers van DirtyRoulette erkennen dat alle seksueel expliciete inhoud is gemaakt en wordt geleverd door websites van derden. DirtyRoulette creëert geen seksueel expliciete inhoud en fungeert simpelweg als een informatieve website die inhoud beschrijft die beschikbaar is op het internet, en brengt haar lezers echte voorbeelden van de beoordeelde websites. Deze inhoud is niet bedoeld voor minderjarigen; zorg ervoor dat minderjarigen geen toegang krijgen tot deze websites.

Door DirtyRoulette te bezoeken, verklaart de gebruiker dat hij de wettelijk vereiste leeftijd heeft bereikt in het land waar hij woont om materiaal met een volwassen thema te bekijken.

LEEFTIJDSVEREISTE EN TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER OM SEKSUEEL EXPLICIET MATERIAAL TE BEKIJKEN

DE GEBRUIKER MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD EN EEN INSTEMMENDE VOLWASSENE ZIJN (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) OM DEZE WEBSITE TE BETREDEN EN TE GEBRUIKEN. DE WEBSITE IS NIET BEDOELD OF ONTWORPEN VOOR MINDERJARIGEN. DE WEBSITE BEVAT NAAKTHEID, SEKSUELE AFBEELDINGEN EN EROTISCH MATERIAAL EN STELT DERGELIJK MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR HET GEBRUIK EN PLEZIER VAN ZIJN BEZOEKERS. ALS DE GEBRUIKER NIET MINSTENS 18 JAAR OUD IS (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) OF ALS HIJ OF ZIJ ZICH BELEDIGD VOELT DOOR DERGELIJKE EXPLICIETE SEKSUELE INHOUD, VERZOEKEN WIJ U DE WEBSITE NIET TE BEZOEKEN.

DOOR DE WEBSITE TE BETREDEN LEGT DE GEBRUIKER DE VOLGENDE VERKLARINGEN AF: "OP STRAFFE VAN MEINEED ZWEER/BEVESTIG IK DAT IK VANAF DIT MOMENT EEN VOLWASSENE BEN, TEN MINSTE 18 JAAR OUD (21 IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 NIET DE LEEFTIJD VAN MEERDERJARIGHEID IS). IK BELOOF DAT IK PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR (21 JAAR IN AL, MS, NE, WY, EN ELKE ANDERE LOCATIE WAAR 18 JAAR NIET DE MEERDERJARIGE LEEFTIJD IS) GEEN TOEGANG ZAL GEVEN TOT HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE. IK BEGRIJP DAT WANNEER IK DEZE WEBSITE BETREED, IK ZAL WORDEN BLOOTGESTELD AAN VISUELE BEELDEN, VERBALE BESCHRIJVINGEN EN AUDIOGELUIDEN VAN SEKSUEEL GEORIËNTEERDE, OPENLIJK EROTISCHE AARD, DIE GRAFISCHE VISUELE AFBEELDINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN NAAKTHEID EN SEKSUELE ACTIVITEIT KUNNEN BEVATTEN. IK KIES HIER VRIJWILLIG VOOR, OMDAT IK DE VERSCHILLENDE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN, WIL BEKIJKEN, LEZEN EN/OF BELUISTEREN VOOR MIJN EIGEN PERSOONLIJKE PLEZIER, INFORMATIE EN/OF EDUCATIE. MIJN KEUZE IS EEN UITING VAN MIJN INTERESSE IN SEKSUELE ZAKEN DIE, NAAR MIJN MENING, ZOWEL GEZOND ALS NORMAAL IS EN DIE, NAAR MIJN ERVARING, OVER HET ALGEMEEN GEDEELD WORDT DOOR GEMIDDELDE VOLWASSENEN IN MIJN GEMEENSCHAP. IK BEN BEKEND MET DE NORMEN IN MIJN GEMEENSCHAP TEN AANZIEN VAN DE ACCEPTATIE VAN DERGELIJK SEKSUEEL GEORIËNTEERD MATERIAAL, EN HET MATERIAAL DAT IK VERWACHT AAN TE TREFFEN VALT BINNEN DIE NORMEN. NAAR MIJN OORDEEL ACCEPTEERT DE GEMIDDELDE VOLWASSENE IN MIJN GEMEENSCHAP DE CONSUMPTIE VAN DERGELIJK MATERIAAL DOOR GEWILLIGE VOLWASSENEN IN OMSTANDIGHEDEN ZOALS DEZE, DIE EEN REDELIJKE ISOLATIE BIEDEN VAN HET MATERIAAL VOOR MINDERJARIGEN EN ONWILLIGE VOLWASSENEN, EN ZAL HIJ DERGELIJK MATERIAAL NIET OPRUIEND OF AANSTOOTGEVEND VINDEN. IK VERKLAAR EN GARANDEER VERDER DAT IK GEEN ENKELE OVERHEIDSINSTANTIE, INCLUSIEF DE U.S. POSTAL SERVICE, ERVAN OP DE HOOGTE HEB GESTELD DAT IK GEEN SEKSUEEL GEORIËNTEERD MATERIAAL WIL ONTVANGEN."

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

DE GEBRUIKER MAG DEZE WEBSITE NIET BETREDEN, BEKIJKEN, DOWNLOADEN OF BEKIJKEN VANUIT EEN LAND, STAAT, PROVINCIE OF LOCATIE WAAR DIT IN STRIJD IS MET ZIJN OF HAAR LOKALE WET- EN REGELGEVING.

18 USC 2257 Verklaring

DirtyRoulette is niet de producent van enige volwassen inhoud of seksueel getinte beelden die op de Website te vinden zijn. DirtyRoulette voldoet aan 18 U.S.C. § 2257, en aan alle bijbehorende regels. Voor zover kan worden nagegaan door DirtyRoulette, waren alle modellen die klaarblijkelijk betrokken waren bij enige seksuele weergave of handeling ten minste 18 toen deze beelden werden gemaakt.

DirtyRoulette beroept zich op de volgende beslissing van het United States Court of Appeals for the Tenth Circuit in Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot 18 U.S.C. § 2257 en is gebaseerd op de uitspraak dat entiteiten die geen rol spelen in het "inhuren, contracteren, beheren of anderszins regelen van de deelname" van de modellen of artiesten, zijn vrijgesteld van de vereisten voor het bijhouden van gegevens van 18 U.S.C. § 2257.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, logo's, merknamen, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen die verschijnen als onderdeel van onze Website auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, trade dress en/of andere intellectuele eigendommen al dan niet gedeponeerd ("Intellectuele Eigendom") in eigendom, beheer of onder licentie van DirtyRoulette. Onze Website als geheel is beschermd door auteursrecht en trade dress. Niets op onze Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een Intellectueel Eigendom weergegeven of gebruikt op onze Website te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het Intellectuele Eigendom. DirtyRoulette dwingt haar intellectuele eigendomsrechten agressief af tot het uiterste van de wet. De namen en logo's van DirtyRoulette mogen op geen enkele wijze worden gebruikt, ook niet in reclame of publiciteit met betrekking tot de verspreiding van materialen op onze Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DirtyRoulette. DirtyRoulette verbiedt het gebruik van een logo van DirtyRoulette of een van haar gelieerde ondernemingen als onderdeel van een link van of naar een Website, tenzij DirtyRoulette een dergelijke link vooraf en schriftelijk goedkeurt. Eerlijk gebruik van DirtyRoulette's Intellectuele Eigendom vereist een juiste erkenning. Andere product- en bedrijfsnamen vermeld op onze Website kunnen het Intellectueel Eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Koppelingen naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door DirtyRoulette.

DirtyRoulette heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat DirtyRoulette niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.

Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, proberen we ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dient u het gebruik van de service te staken.