Langkau ke kandungan
Dirtyroulette » Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi kami kali terakhir dikemas kini dan disiarkan pada 1 Julai 2020.

Ia mengawal syarat privasi Laman Web kami, yang terletak di DirtyRoulette. Sebarang istilah berhuruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Dasar Privasi kami, mempunyai maksud seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat kami yang boleh diakses di https://dirtyroulette.vip/terms-and-conditions/

Privasi Anda

DirtyRoulette mengikut semua keperluan undang-undang untuk melindungi privasi anda. Dasar Privasi kami ialah pernyataan undang-undang yang menerangkan cara kami boleh mengumpul maklumat daripada anda, cara kami boleh berkongsi maklumat anda dan cara anda boleh mengehadkan perkongsian maklumat anda. Anda akan melihat syarat dalam Dasar Privasi kami yang menggunakan huruf besar. Istilah ini mempunyai makna seperti yang diterangkan dalam bahagian Definisi di bawah.

Definisi

“Maklumat Bukan Peribadi” ialah maklumat yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi kepada anda dan kami kumpulkan secara automatik apabila anda mengakses Laman Web kami dengan pelayar web. Ia juga mungkin termasuk maklumat yang tersedia secara umum yang dikongsi antara anda dan orang lain.

"Maklumat Pengenalan Peribadi" ialah maklumat bukan awam yang boleh dikenal pasti secara peribadi kepada anda dan diperolehi agar kami dapat memberikan anda dalam Laman Web kami. Maklumat Pengenalan Peribadi mungkin termasuk maklumat seperti nama anda, alamat e-mel dan maklumat lain yang berkaitan yang anda berikan kepada kami atau yang kami peroleh tentang anda.

Maklumat yang Kami Kumpul

Secara amnya, anda mengawal jumlah dan jenis maklumat yang anda berikan kepada kami apabila menggunakan Laman Web kami.

Sebagai Pelawat, anda boleh melayari laman web kami untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Laman Web kami. Anda tidak perlu memberikan kami sebarang Maklumat Pengenalan Peribadi sebagai Pelawat.

Maklumat Komputer Dikumpul

Apabila anda menggunakan Laman Web kami, kami secara automatik mengumpul maklumat komputer tertentu melalui interaksi telefon mudah alih atau pelayar web anda dengan Laman Web kami. Maklumat sedemikian biasanya dianggap sebagai Maklumat Bukan Peribadi. Kami juga mengumpul perkara berikut:

 • Kuki – Laman Web kami menggunakan “Kuki” untuk mengenal pasti kawasan Laman Web kami yang telah anda lawati. Kuki ialah sekeping kecil data yang disimpan pada komputer atau peranti mudah alih anda oleh penyemak imbas web anda. Kami menggunakan Kuki untuk memperibadikan Kandungan yang anda lihat di Laman Web kami. Kebanyakan penyemak imbas web boleh ditetapkan untuk melumpuhkan penggunaan Kuki. Walau bagaimanapun, jika anda melumpuhkan Kuki, anda mungkin tidak dapat mengakses kefungsian pada Laman Web kami dengan betul atau sama sekali. Kami tidak pernah meletakkan Maklumat Pengenalan Peribadi dalam Kuki.
 • Alat Penjejakan Pihak Ketiga – Kami juga menggunakan alat penjejakan pihak ketiga untuk meningkatkan prestasi dan ciri Laman Web kami. Alat penjejakan pihak ketiga ini direka untuk mengumpul hanya Maklumat Bukan Peribadi tentang penggunaan Laman Web kami oleh anda. Walau bagaimanapun, anda memahami bahawa alat tersebut dicipta dan diuruskan oleh pihak di luar kawalan kami. Oleh itu, kami tidak bertanggungjawab ke atas maklumat yang sebenarnya ditangkap oleh pihak ketiga tersebut atau cara pihak ketiga tersebut menggunakan dan melindungi maklumat tersebut.
 • Kami menggunakan Pemasaran Semula dengan Google Analitis untuk mengiklankan di tapak pihak ketiga kepada anda selepas anda melawati Tapak kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami, seperti Google, menggunakan kuki pihak pertama (seperti kuki Google Analitis) dan kuki pihak ketiga (seperti kuki DoubleClick) untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyiarkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Tapak kami.
 • Anda boleh menarik diri daripada Google Analitis untuk Pengiklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawati halaman Tetapan Google Ads. Google juga mengesyorkan memasang Alat Tambah Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google untuk penyemak imbas anda. Alat Tambah Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google menyediakan pelawat dengan keupayaan untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analitis.
 • Maklumat Automatik – Kami secara automatik menerima maklumat daripada pelayar web atau peranti mudah alih anda. Maklumat ini termasuk nama tapak web dari mana anda memasuki Laman Web kami, jika ada, serta nama tapak web yang anda tuju apabila anda meninggalkan tapak web kami. Maklumat ini juga termasuk alamat IP komputer/pelayan proksi anda yang anda gunakan untuk mengakses Internet, nama pembekal Laman Web Internet anda, jenis pelayar web, jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian komputer. Kami menggunakan semua maklumat ini untuk menganalisis arah aliran dalam kalangan Pengguna kami untuk membantu meningkatkan Laman Web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat yang kami terima daripada anda seperti berikut:

 • Menyesuaikan Laman Web Kami – Kami mungkin menggunakan maklumat Pengenalan Peribadi yang anda berikan kepada kami bersama-sama dengan sebarang maklumat komputer yang kami terima untuk menyesuaikan Laman Web kami.
 • Berkongsi Maklumat dengan Ahli Gabungan dan Pihak Ketiga Lain – Kami tidak menjual, menyewa, atau sebaliknya memberikan Maklumat Pengenalan Peribadi anda kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran. Kami mungkin memberikan Maklumat Pengenalan Peribadi anda kepada ahli gabungan yang menyediakan perkhidmatan kepada kami berkaitan dengan Laman Web kami (iaitu pemproses pembayaran, syarikat pengehosan Laman Web, dsb.); ahli gabungan tersebut hanya akan menerima maklumat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan masing-masing dan akan terikat dengan perjanjian kerahsiaan yang mengehadkan penggunaan maklumat tersebut.
 • Pengagregatan Data – Kami mengekalkan hak untuk mengumpul dan menggunakan sebarang Maklumat Bukan Peribadi yang dikumpul daripada penggunaan Laman Web kami oleh anda dan mengagregat data tersebut untuk analitik dalaman yang menambah baik Laman Web dan Perkhidmatan kami serta untuk digunakan atau dijual semula kepada orang lain. Maklumat Pengenalan Peribadi anda tidak akan disertakan dalam pengagregatan data sedemikian.
 • Pengeluaran Maklumat yang Diperlukan oleh Undang-undang – Kami mungkin dikehendaki dari segi undang-undang untuk mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi anda, jika pendedahan tersebut (a) diperlukan oleh sepina, undang-undang, atau proses undang-undang lain; (b) perlu untuk membantu pegawai penguatkuasa undang-undang atau agensi penguatkuasa kerajaan; (c) perlu untuk menyiasat pelanggaran atau sebaliknya menguatkuasakan Syarat Undang-undang kami; (d) perlu untuk melindungi kami daripada tindakan undang-undang atau tuntutan daripada pihak ketiga termasuk anda dan/atau Ahli lain; dan/atau (e) perlu untuk melindungi hak undang-undang, harta peribadi/sebenar, atau keselamatan peribadi DirtyRoulette, Pengguna, pekerja dan ahli gabungan kami.

Melindungi Privasi Anak Anda

Laman Web kami tidak direka untuk digunakan oleh sesiapa di bawah umur 13 tahun (“Kanak-kanak”), walaupun kami menyedari bahawa kami mungkin mempunyai percubaan Kanak-kanak untuk membuat pembelian melalui Laman Web kami. Kami tidak mengesahkan umur Pengguna kami dan kami tidak mempunyai sebarang liabiliti untuk mengesahkan umur Pengguna. Jika anda seorang Kanak-kanak, sila dapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga sebelum menggunakan Laman Web kami. Jika anda seorang ibu bapa atau penjaga dan percaya Anak anda menggunakan Laman Web kami, sila hubungi kami untuk mengalih keluar akaun Anak anda; kami berhak meminta pengesahan hubungan anda dengan Kanak-kanak sebelum kami memenuhi permintaan tersebut. Jika kami mendapati bahawa Kanak-kanak telah mencipta akaun di Laman Web kami, kami akan segera memadamkan akaun tersebut sebaik sahaja kami menemuinya, kami tidak akan menggunakan maklumat tersebut untuk sebarang tujuan, dan kami tidak akan mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, sebagai ibu bapa kepada Kanak-kanak tersebut, anda memahami bahawa anda bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk sebarang transaksi yang dibuat oleh Kanak-kanak tersebut.

Maklumat Berkenaan Hak Perlindungan Data Anda Di Bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data bagi maklumat peribadi anda.

Jika anda berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), asas undang-undang kami untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda, seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, bergantung pada maklumat yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulkannya. Kami mungkin memproses maklumat peribadi anda kerana:

 • Kami perlu melaksanakan kontrak dengan anda, seperti semasa anda menggunakan perkhidmatan kami
 • Anda telah memberi kami kebenaran untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan adalah untuk kepentingan sah kami dan ia tidak ditindih oleh hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang

Jika anda penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi yang kami ada pada anda
 • Hak pembetulan
 • Hak untuk membantah
 • Hak sekatan
 • Hak untuk mudah alih data
 • Hak untuk menarik balik persetujuan

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut.

Anda mempunyai hak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data tentang pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda oleh kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

Notis “Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya” untuk pengguna California di bawah Akta Privasi Pengguna California (CCPA)

Di bawah CCPA, pengguna California mempunyai hak untuk:

 • Minta agar perniagaan yang mengumpul data peribadi pengguna mendedahkan kategori dan kepingan data peribadi tertentu yang telah dikumpulkan oleh perniagaan tentang pengguna.
 • Minta perniagaan memadamkan sebarang data peribadi tentang pengguna yang telah dikumpulkan oleh perniagaan.
 • Minta supaya perniagaan yang menjual data peribadi pengguna, tidak menjual data peribadi pengguna.

Jika anda membuat permintaan, kami mempunyai satu bulan untuk membalas anda. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, sila hubungi kami.

Pautan ke Laman Web Lain

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang bukan di bawah kawalan langsung kami. Laman web ini mungkin mempunyai dasar mereka sendiri mengenai privasi. Kami tidak mempunyai kawalan atau tanggungjawab untuk laman web yang dipautkan dan menyediakan pautan ini semata-mata untuk kemudahan dan maklumat pelawat kami. Anda mengakses Laman Web terpaut tersebut atas risiko anda sendiri. Laman web ini tidak tertakluk kepada Dasar Privasi ini. Anda harus menyemak dasar privasi, jika ada, tapak web individu tersebut untuk melihat cara pengendali tapak web pihak ketiga tersebut akan menggunakan maklumat peribadi anda. Di samping itu, laman web ini mungkin mengandungi pautan ke Laman web sekutu kami. Laman web sekutu kami tidak tertakluk kepada Dasar Privasi ini, dan anda harus menyemak dasar privasi individu mereka untuk melihat bagaimana pengendali laman web tersebut akan menggunakan maklumat peribadi anda.

Dasar E-mel kami

Ahli gabungan kami dan kami mematuhi sepenuhnya undang-undang negara berkenaan SPAM. Anda sentiasa boleh menarik diri daripada menerima surat-menyurat e-mel selanjutnya daripada kami dan/atau ahli gabungan kami. Kami bersetuju bahawa kami tidak akan menjual, menyewa atau menukar alamat e-mel anda kepada mana-mana pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa kebenaran anda.

Persetujuan Pengguna

Dengan menggunakan tapak kami, pengguna membenarkan dasar privasi kami.

Kemas Kini Dasar Privasi

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Anda harus menyemak Dasar Privasi ini dengan kerap. Jika kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami mungkin memberitahu anda di Laman Web kami, melalui catatan blog, melalui e-mel, atau melalui sebarang kaedah yang kami tentukan. Kaedah yang kami pilih adalah mengikut budi bicara kami sendiri. Kami juga akan menukar tarikh "Terakhir Dikemas Kini" pada permulaan Dasar Privasi ini. Sebarang perubahan yang kami buat pada Dasar Privasi kami berkuat kuasa mulai tarikh Kemas Kini Terakhir ini dan menggantikan mana-mana Polisi Privasi sebelumnya.